Macierz spokrewnień genomowych

Macierz spokrewnień genomowych to macierz spokrewnień, w której spokrewnienia między osobnikami obliczono z wykorzystaniem informacji wynikającej z markerów SNP. W zależności od tego, czy uwzględnia ona również informacje wynikającą z rodowodów wyróżnia się macierz H i macierz G, która ich nie zawiera. Macierz H jest uwzględniana w tzw. metodzie jednego kroku wykorzystywanej do szacowania genomowej wartości hodowlanej. © Tomasz Strabel