Zamierzone błędy kontroli użytkowości

Ostatnia modyfikacja dnia 21 kwietnia, 2021

Zamierzone błędy kontroli użytkowości to takie błędy kontroli użytkowości, które wynikają ze świadomego działania hodowcy. Mogą one prowadzić do zawyżania użytkowości zwierząt, co skutkuje błędami w ocenie wartości hodowlanej – zawyżaniem wyników. Problem zamierzonych błędów kontroli użytkowości łączy się z zagadnieniem preferencyjnego traktowania kandydatów selekcyjnych. © Tomasz Strabel