Niezamierzone błędy kontroli użytkowości

Ostatnia modyfikacja dnia 21 kwietnia, 2021

Niezamierzone błędy kontroli użytkowości to błędy kontroli użytkowości, które nie wynikają z intencjonalnego działania. Istnieje wiele przyczyn błędów w kontroli użytkowości, do których należą niska precyzja i brak standaryzacji urządzeń pomiarowych, czy czynnik ludzki. W zakresie ujednolicenia zasad kontroli użytkowości i utrzymania jej jakości działa organizacja ICAR. Automatyzacja procesu gromadzenia danych, w tym ich szybkie przesyłanie, działa na rzeczy ograniczenia tego typu błędów. © Tomasz Strabel