Próg brakowania

Próg brakowania oznacza wartość selekcjonowanej cechy poniżej której zwierzęta nie są wybierane na rodziców następnego pokolenia. Próg brakowania może odnosić się również do wartości hodowlanej. © Tomasz Strabel