Próg brakowania

Ostatnia modyfikacja dnia 2 stycznia, 2024

Próg brakowania (z ang. truncation point) oznacza wartość selekcjonowanej cechy poniżej której zwierzęta nie są wybierane na rodziców następnego pokolenia. W taki sposób realizuje się selekcję odcinającą. Próg brakowania może odnosić się również do wartości hodowlanej. © Tomasz Strabel