Szacowanie genomowej wartości hodowlanej

Ostatnia modyfikacja dnia 4 lutego, 2022

Szacowanie genomowej wartości hodowlanej (z ang. genomically enhanced breeding value estimation) polega na obliczaniu genomowej wartości hodowlanej z wykorzystaniem równań predykcji stworzonych w oparciu o populację referencyjną. W obliczeniach wykorzystywany jest genotyp ocenianego zwierzęcia, informacja rodowodowa oraz informacja o użytkowości zwierząt.

Do obliczania genomowych wartości hodowlanych wykorzystuje się różne metody, z których za optymalną uznaje się metodę jednego kroku. © Tomasz Strabel