Dziedziczenie

Ostatnia modyfikacja dnia 22 lutego, 2021

Dziedziczenie (z ang. inheritance lub heredity) jest zwykle określane jako przekazywanie cech z rodziców na potomków jednakże w odniesieniu do cech mających znaczenie hodowlane dziedziczenie należy rozumieć jako genetyczne uwarunkowanie określonego fenotypu, np. wysokiej lub niskiej produkcyjności czy określonego umaszczenia. Wynika ono z posiadanego przez zwierzę genomu i jest warunkowane określonym współdziałaniem genów. © Tomasz Strabel