Zamierzone błędy kontroli użytkowości

Zamierzone błędy kontroli użytkowości to takie błędy kontroli użytkowości, które wynikają ze świadomego działania hodowcy. Mogą one prowadzić do zawyżania użytkowości zwierząt, co skutkuje błędami w ocenie wartości hodowlanej – zawyżaniem wyników. Problem zamierzonych błędów kontroli użytkowości łączy się z zagadnieniem preferencyjnego traktowania kandydatów selekcyjnych. © Tomasz Strabel