Szacowanie komponentów wariancji

Ostatnia modyfikacja dnia 20 października, 2022

Szacowanie komponentów wariancji to działanie pozwalające na określenie wartości komponentów wariancji danej cechy w danej populacji. Odbywa się to na podstawie wyników użytkowości połączonych z informacją rodowodową zgromadzonych dla odpowiednio dużej liczby osobników o wymaganej strukturze rodzinowej. W praktyce w tym celu najczęściej wykorzystuje się metody REML i próbkowanie Gibbsa. © Tomasz Strabel