Rozkład normalny

Rozkład normalny to najpopularniejszy rozkład cech obserwowanych w przyrodzie. Charakteryzuje się on tym, że wartości średnie cechy są najczęściej spotykane i tak samo wiele obserwuje się wartości mniejszych jak i większych. Dodatkowo, im większa odległość od wartości średniej tym rzadziej spotykane wartości, określa to odchylenie standardowe. Prawdopodobieństwo spotkania wartości mniejszych lub większych niż trzy odchylenia standardowe względem średniej wynosi 1%. Obrazem rozkładu normalnego jest kształt dzwonu, nazywany też krzywą Gaussa. © Tomasz Strabel