Wady monogenowe

Ostatnia modyfikacja dnia 23 września, 2021

Wady monogenowe to choroby genetyczne, które wywołane są mutacjami w pojedynczym genie. Zwykle warunkowane są przez allele (geny) recesywne a do ich ujawnienia dochodzi, gdy w wyniku kojarzenia dwóch nosicieli powstanie homozygota recesywna. Wywołują straty w hodowli. Do najbardziej znanych u bydła mlecznego należą BLAD, CVM a ostatnio brachyscypina. Dzięki genotypowaniu można poznać nosicieli takich wad i w dalszej kolejności ich eliminować lub unikać ich kojarzenia ze sobą. W takiej sytuacji nie dochodzi do ujawniania się tzw. wad recesywnych. Inbred przez zwiększanie częstości występowania układów homozygotycznych prowadzi do tzw. ujawnienia czyli częstszego występowania chorób genetycznych warunkowanych przez allele recysywne. © Tomasz Strabel