Wady monogenowe

Wady monogenowe to choroby wywołane mutacjami w pojedynczym genie. Wywołują straty w hodowli. Do najbardziej znanych u bydła mlecznego należą BLAD, CVM a ostatnio brachyscypina. Dzięki genotypowaniu można poznać nosicieli takich wad i w dalszej kolejności ich eliminować lub unikać ich kojarzenia ze sobą. W takiej sytuacji nie dochodzi do ujawniania się tzw. wad recesywnych. © Tomasz Strabel