Szacowanie komponentów wariancji

Szacowanie komponentów wariancji to działanie pozwalające na określenie wartości komponentów wariancji danej cechy w danej populacji. Odbywa się to na podstawie wyników użytkowości połączonych z informacją rodowodową zgromadzonych dla odpowiednio dużej liczby osobników o wymaganej strukturze rodzinowej. W praktyce w tym celu najczęściej wykorzystuje się metody REML i próbkowania Gibbsa. © Tomasz Strabel