Selekcja odcinająca

Ostatnia modyfikacja dnia 26 października, 2022

Selekcja odcinająca (z ang. truncation selection) polega na wyborze do rozrodu, których przydatność przekroczyła określony próg, zwany progiem brakowania. Przydatność oznacza określoną wartość cechy lub cech ilościowych wyrażaną jako wartość użytkowa lub wartość hodowlana. W wyniku takiej selekcji uzyskuje się reakcję na selekcję. © Tomasz Strabel