Rozkład normalny

Rozkład normalny to najpopularniejszy rozkład cech obserwowanych w przyrodzie. Charakteryzuje się on tym, że wartości cechy zbliżone do  wartości średniej są najczęściej spotykane i tak samo wiele obserwuje się wartości mniejszych jak i większych. Dodatkowo, im większa przeciętna odległość od wartości średniej tym wartości są rzadziej spotykane. To jak bardzo rozrzucone są wartości cechy określa odchylenie standardowe. Prawdopodobieństwo spotkania wartości mniejszych lub większych niż trzy odchylenia standardowe względem średniej wynosi 1%. Obrazem rozkładu normalnego jest kształt dzwonu, nazywany też krzywą Gaussa. Dwa podstawowe parametry opisujące dokładnie rozkład normalny to średnia i odchylenie standardowe.  © Tomasz Strabel