Interakcja genotyp-środowisko

Współdziałanie czynników genetycznych i środowiskowych w taki sposób, że wielkość wpływ jednego z nich np. genotypu na użytkowość zależy od drugiego z nich, np. poziomu środowiska. Dla przykładu, zwierzęta o wyższej wartości hodowlanej skuteczniej zareagują na suplementację paszą treściwą w stadach o wyższej produkcyjności aniżeli w tych o niższej produkcyjności.