Imputacja

Proces oparty na analizie genotypu zwierzęcia uzyskanego przy pomocy mikromacierzy o niższej gęstości prowadzący do odtworzenia prawdopodobnego genotypu zwierzęcia, jaki można by uzyskać przy pomocy mikromacierzy o większej gęstości. Choć imputacja jest obarczona błędami jest ona powszechnie stosowana ponieważ prowadzi do bardzo zbliżonych genomowych ocen wartości hodowlanych do tych które by uzyskano na bazie genotypowania z zastosowaniem mikromacierzy o większej gęstości. © Tomasz Strabel