Błędy kontroli użytkowości

Błędy kontroli użytkowości to przyczyny gromadzenia nieprawidłowych obserwacji w ramach oceny wartości użytkowej. Są przyczyną powstawania obserwacji odstających. Mogą wynikać zarówno z niezamierzonych jak i zamierzonych przyczyn. Błędy kontroli użytkowości przyczyniając się do błędnych decyzji związanych z zarządzaniem stadem oraz obniżają jakość oceny wartości hodowlanej. Część błędów można eliminować poprzez usuwanie odstających obserwacji lub prowadzenie kontroli pochodzenia i dalej odkrywania rodziców. © Tomasz Strabel