Ścieżka matka-syn

Ostatnia modyfikacja dnia 29 grudnia, 2022

Ścieżka matka-syn (z ang. dam-son selection path) to jedna z czterech ścieżek doskonalenia genetycznego, na której przekazywane są geny od samic (matek) do samców (synów). Zwykle charakteryzuje się dość dużą ostrością selekcji wynikającą z faktu, że jest wiele kandydatek. Gdy selekcja genomowa nie jest stosowana ścieżka ta u bydła charakteryzuje się niską dokładnością oceny wartości hodowlanej ponieważ podstawowym źródłem informacji do ocenyobserwacje dokonane na kandydatce. © Tomasz Strabel