Dobór czynnikowy

Dobór czynnikowy (z ang. factorial mating) polega na kojarzeniu osobników danej płci z wieloma osobnikami płci przeciwnej. Taki rodzaj kojarzenia może być wykorzystywany do ograniczania inbredu. Znalazł zastosowanie w ramach programów hodowlanych MOET, gdy samice kojarzono z wieloma samcami, co ograniczało liczbę pełnego rodzeństwa na rzecz półrodzeństwa. © Tomasz Strabel