Kojarzenie kompensacyjne

Ostatnia modyfikacja dnia 6 maja, 2022

Kojarzenie kompensacyjne (z ang. compensatory mating) to zwykle kojarzenie samców o wysokich wartościach współczynnikach pochodzenia z samicami o niskich wartościach tego współczynnika. Taki rodzaj kojarzenia należy do sposobów ograniczania inbredu. Termin odnosi się także do kojarzenia o wysokich wartościach dla tych cech, które u samic są na niskim poziomie. © Tomasz Strabel