Pełne rodzeństwo

Pełne rodzeństwo (z ang. full-sibs) to osobniki które mają takich samych rodziców. © Tomasz Strabel