Wariancja genetyczna dominacyjna

Wariancja genetyczna dominacyjna to jedna z miar zmienności genetycznej dominacyjnej. – σD2 © Tomasz Strabel