Outcross

Osobnik (buhaj) najmniej spokrewniony z populacją danego kraju, użycie takiego osobnika zmniejsza inbred. © Tomasz Strabel