Gen główny

Gen główny (z ang. major gen) to gen warunkujący cechę ilościową (QTL), dla którego różnica w wartościach fenotypowych przeciwstawnych homozygot wywołuje efekt równy co najmniej jednemu odchyleniu standardowemu fenotypowej zmienności cechy. © Tomasz Strabel