Korelacja środowiskowa

Mierzy siłę zależności między wpływem środowiska na dwie cechy. Przykładem może być często spotykania dodatnia korelacja między przyrostami i otłuszczeniem zwierząt, wynikająca z faktu, że lepiej odżywione zwierzęta szybciej przyrastają ale też i odkładają większe ilości tłuszczu. © Tomasz Strabel