Korelacja fenotypowa

Korelacja fenotypowa to odmiana korelacji opisująca zależność między obserwowanymi wartościami cechy. Jeśli wartości korelacji fenotypowej są bliskie zeru mówimy o bardzo słabej lub braku korelacji. Jeśli są dodatnie, wysokiej wartości jednej cechy (np wydajności mleka) towarzyszą zwykle wysokiej wartości drugiej cechy (np. wydajności białka). Jeśli korelacja jest ujemna to wysokiej wartości jednej cechy towarzyszą niskie wartości drugiej, np. im więcej mleka tym na ogół jest w nim niższa zawartość tłuszczu. © Tomasz Strabel