Postęp hodowlany

Postęp hodowlany to wzrost wartości hodowlanej pokolenia potomnego zwierząt w stosunku do pokolenia rodziców w wyniku selekcji będącej kluczowym elementem programu hodowlanego. Obrazuje się go przez wyznaczenie trendów genetycznych. Wzrost wartości hodowlanej zwierząt przy niezmiennych warunkach środowiskowych wiąże się z poprawą ich użytkowości. © Tomasz Strabel