Odchylenie mendlowskie

Spodziewana wartość hodowlana potomka pary zwierząt o znanej wartości hodowlanej równa się średniej wartości hodowlanej tej pary. Jednak potomstwo każdej pary rodziców jest zróżnicowane, każdy osobnik może mieć wartość hodowlaną mniejszą lub większą od średniej wartości rodziców. To zróżnicowanie określane jest mianem odchylenia mendlowskiego (z and. Mendellian sampling). Wynika ono z faktu, że osobniki przekazują potomstwu tylko połowę swoich genów i odbywa się to losowo. © Tomasz Strabel