Indeks rodzicielski

Indeks rodowodowy (z ang. parent average (PA)) to jeden ze sposobów wyrażania wartości hodowlanej osobnika. Opiera się na założeniu, że każdy z rodziców przekazuje potomstwu połowę swoich genów. Zatem znając wartości hodowlane rodziców można łatwo w przybliżeniu oszacować wartość hodowlaną potomstwa pochodzącego z takiego kojarzenia. Wartość hodowlana osobnika obliczona wyłącznie na podstawie wartości hodowlanej rodziców ma bardzo ważna zaletę, można ją obliczyć nawet przed dokonaniem kojarzenia rodziców, dlatego jest często wykorzystywana w programach optymalizujących dobór. Słabą stroną indeksu rodzicielskiego jest jego niska dokładność, stąd w praktyce wykorzystuje się go do wyboru zwierząt do genotypowania – dotyczy w szczególności ojców buhajów i matek buhajów. Odmianą indeksu rodzicielskiego jest indeks rodowodowy. © Tomasz Strabel