Dobór nielosowy

Ostatnia modyfikacja dnia 6 lipca, 2021

Dobór nielosowy (z ang. assortative mating) to dobór realizowany przez hodowcę. Istnieją dwa sposoby doboru nielosowego: kojarzenie komplementarne (wybiórcze ujemne – corrective mating, negative assortative mating) i kojarzenie wybiórcze dodatnie (positive assortative mating). © Tomasz Strabel