Model liniowy

Model liniowy (z ang. linear model) to model wykorzystywany do opisu zmienności cechy ilościowej, zakładający liniową zależność między poziomami efektów a wartościami cechy. Zwykle zawiera efekty stałe i losowe. Zebrane obserwacje cechy i niewiadome efekty modelu tworzą układ równań mieszanych. © Tomasz Strabel