Model mieszany

Ostatnia modyfikacja dnia 21 października, 2022

Model mieszany (z ang. mixed model) to model liniowy wykorzystywany do oceny wartości hodowlanej, który zawiera zarówno efekty stałe jak i losowe. w przygotowaniu. © Tomasz Strabel