Wariancja genetyczna addytywna

Wariancja genetyczna addytywna to jedna z miar zmienności genetycznej addytywnej, oznaczana symbolem σA2 . © Tomasz Strabel