Indeks ekonomiczny dla rasy phf

Indeks Ekonomiczny dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej został opracowany w Centrum Genetycznym Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i wdrożony do praktyki 6 grudnia 2019 r. W skład tego indeksu ekonomicznego weszły następujące cechy: wydajność tłuszczu, wydajność białka, wydajność mleka, liczba komórek somatycznych, okres międzyciążowy, współczynnik zapłodnień jałówek, współczynnik zapłodnień krów, długowieczność, wysokość w krzyżu, wymię, nogi i racice. Wagi poszczególnym cechom nadano na podstawie analiz ekonomicznych. Wartości Indeksu Ekonomicznego wyrażane są w złotówkach i odnoszą do zysku w jednej laktacji. © Tomasz Strabel