Obserwacja odstająca

Ostatnia modyfikacja dnia 21 kwietnia, 2021

Obserwacja odstająca (z ang. outlier) to obserwacja znacznie odbiegająca od oczekiwań typowych dla danej cechy. Dla cech o rozkładzie normalnych za obserwacje odstające przyjmuje się obserwacje o wartościach większych lub mniejszych aniżeli trzy fenotypowe odchylenia standardowe cechy. Są też inne metody wykorzystywane do tego celu. Obserwacje odstające zwykle eliminuje się przed przystąpienie do szacowania wartości hodowlanej. Przyczynami występowania obserwacji odstających mogą być błędy kontroli użytkowości. © Tomasz Strabel