Nasienie

Nasienie (z ang. sperm) to męska komórka rozrodcza. Powstaje w wyniku mejozy i posiada połowę kompletu genów. W skutek wniknięcia nasienia do komórki jajowej powstaje zygota.

Nasienie wykorzystuje się w sztucznej inseminacji. Dzięki mrożeniu nasienia biotechnika sztucznej inseminacji jest jeszcze bardziej efektywna w rozpowszechnianiu postępu hodowlanego. © Tomasz Strabel