Heterozja matczyna

Ostatnia modyfikacja dnia 9 kwietnia, 2021

Heterozja matczyna (z ang. maternal heterosis) występuje gdy samice będące miaszańcami wykazują szczególne predyspozycje do szybkiego odchowania dużej liczby potomstwa (z ang. maternal heterosis). Predyspozycje te wynikają ze zjawiska heterozji, która może wpływać korzystnie np. na mleczność samic. Heterozja matczyna jest powszechnie wykorzystywana w hodowli trzody, bydła mięsnego i drobiu, w tym celu stosuje się różne strategie krzyżowania. © Tomasz Strabel