Deregresowana wartość hodowlana

Deregresowana wartość hodowlana (z ang. deregressed proof) to zwykle wartość hodowlana buhaja pozbawiona komponentu wynikającego z informacji od jego przodków, czyli ta jej część, która wynika przede wszystkim z użytkowości potomstwa.

Oblicza się ją ze wzoru:

DWH = IR + (WH – IR) / rIH2

gdzie DWH to deregresowana wartość hodowlana, IR to indeks rodzicielski, WH to wartość hodowlana (w przypadku buhaja oszacowana na bazie użytkowości córek) a rIH2 to kwadrat dokładności jego oceny wartości hodowlanej. © Tomasz Strabel