Rekombinacja

Rekombinacja (z ang. recombination), inaczej crossing over, to proces wymiany fragmentów chromosomów. Zachodzi między homologicznymi chromosomami podczas mejozy. Rekombinacja przyczynia się do występowania zmienności genetycznej – to jedna z przyczyn powstawania odchylenia mendlowskiego. © Tomasz Strabel