Długowieczność produkcyjna

Długowieczność definiowania jako zdolność zwierzęcia do pozostania w stadzie. Obliczana zwykle od daty urodzenia lub wycielenia do wybrakowania lub śmierci. © Tomasz Strabel