Równania predykcji

Równania predykcji (prediction equations) to narzędzie pozwalające na oszacowanie genomowej wartości hodowlanej osobnika na podstawie genotypu zwierzęcia. Podstawę do ich stworzenia stanowi informacja zgromadzona w ramach populacji referencyjnej: zgenotypowane osobniki o znanej użytkowości lub, jak to ma miejsce w przypadku buhajów, wartości hodowlanej określonej na podstawie użytkowości córek. Równania predykcji określane są mianem klucza pozwalającego na odczytanie informacji zawartej w genomie osobnika dzięki czemu określana jest ich przydatność w hodowli (selekcji). © Tomasz Strabel