Dominiowanie niezupełne

Dominowanie niezupełne – patrz dziedziczenie pośrednie © Tomasz Strabel