Selekcja tandemowa

Selekcja tandemowa (z ang. tandem selection) – patrz selekcja następcza. © Tomasz Strabel