Dobór hierarchiczny

Dobór hierarchiczny (z ang. hierarchical mating) ma miejsce gdy samice kojarzone są tylko z jednym samcem natomiast samce mogą być kojarzone z wieloma samicami. © Tomasz Strabel