BCS

BCS (z ang. body condition score) – w przygotowaniu © Tomasz Strabel