Próbkowanie Gibbsa

Próbkowanie Gibbsa (z ang. Gibbs sampling) to jedna z metod szacowania komponentów wariancji, oparta na metodzie Monte Carlo. © Tomasz Strabel