Komórka rozrodcza

Komórka rozrodcza (z ang. germ cell), inaczej gameta, to nasienie (komórka rozrodcza męska) lub komórka jajowa (komórka rozrodcza żeńska). Powstają one w czasie mejozy. Męskie i żeńskie komórki rozrodcze w czasie zapłodnienia tworzą zygotę, która dalej rozwija się w zarodek. © Tomasz Strabel