Homologiczny

Homologiczny (z ang. homologous) znaczy tworzący parę, z racji pochodzenia każdego z członków od innego rodzica. Określenie odnosi się zarówno do homologicznych chromosomów jak i też ich fragmentów, czyli locus. © Tomasz Strabel