Gen letalny

Gen letalny to zmutowany gen, który zwykle wywołuje śmierć osobnika. Może ona nastąpić w bardzo różnym okresie życia zwierzęcia, także na etapie zarodka. W takiej sytuacji hodowca może zaobserwować jedynie problemy z rozrodem. Istnieje szereg chorób warunkowanych przez geny letalne, u bydła do najbardziej rozpowszechnionych w przeszłości należało BLAD i CVM. © Tomasz Strabel