REML

REML – metoda największej wiarogodności z ograniczeniem (z ang. Restricted Maximum Likelihood – REML) to jedna z metody wykorzystywana do szacowania komponentów wariancji. © Tomasz Strabel