REML

REML – metoda największej wiarogodności z ograniczeniem (z ang. Restricted Maximum Likelihood – REML) to jedna z metod szacowania komponentów wariancji. Bazuje ona na układzie równań mieszanych. Bierze pod uwagę selekcję. © Tomasz Strabel