Próg brakowania

Próg brakowania (z ang. truncation point) to wartość cechy lub określony poziom wartości hodowlanej, po przekroczeniu której osobnik zostaje wyselekcjonowany. W taki sposób realizuje się selekcję odcinającą. © Tomasz Strabel